vzw De Kromme Boom

Algemeen

De Kromme Boom is een eigenzinnig psychopedagogisch zorgproject dat uniek is op vele manieren. Het staat open voor mensen in een echte noodsituatie die door de mazen van het welvaartsnet glippen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. Deze groep mensen wordt niet of nauwelijks bereikt door andere initiatieven of zij kunnen niet aarden binnen de reeds aanwezige voorzieningen van het zorgsysteem. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis van psychiatrie, instellingen, gevangenis of andere therapieën achter de rug.

Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling van een verblijf in De Kromme Boom is altijd de sociale (her)integratie van diegenen die komen aankloppen. Voor velen onder hen is integratie in de minimaatschappij van De Kromme Boom een eerste stap op weg daarnaartoe. Pas daarna is (her)integratie in de grotere buitenwereld op een positieve manier in alle aspecten mogelijk: op het vlak van wonen, werken, zelfredzaamheid, interne emotionele stabiliteit, duurzame relatieopbouw en sociaal contact in het algemeen. In dat proces kan De Kromme Boom als blijvend vangnet fungeren, ook met de nodige nazorg zoals in een normale thuissituatie. Elkeen kan er op elk ogenblik terecht met om het even welke vraag of probleem. De bewoners hebben trouwens dezelfde rechten en plichten als de stafmedewerkers. In De Kromme Boom mag je de eerste dag ‘kansarm’ zijn, vanaf de tweede dag word je beschouwd als stafmedewerker en verwacht men dat je draagt wat je kan dragen.

Voor meer info over de basiswerking verwijzen we  graag naar de website: http://www.dekrommeboom.be.

Advertentie